Uber davasında yeni gelişme

İnternet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye’den men edilmesi talebiyle açılan davada, bilirkişi raporunu sunan 3 kişinin, uzun sürede yetersiz rapor hazırladıkları gerekçesiyle disipline sevk edilmesi yönünde ihbarda bulunulması ve ödenen bilirkişilik ücretini iade etmelerinin istenmesine karar verildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Müdahale talebinde bulunan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneği avukatları ile davalı taraf adına müdahalede bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun celse arasında mahkemeye sunulduğu ve taraflara tebliğ edildiği belirtilirken, taraf avukatları tarafından dosyaya sunulan belgeler ve gelen cevabi yazılar da özetlendi.

Söz alan davacı avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve mahkemenin beklediği hususlara cevap vermeyen bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirtirlerken, mahkemece Uber’e ulaşımın engellenmesine yönelik karar verilmesini talep etti.

Davacı avukatlarından Seda Kaya, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin birleşen dosyasında davalı olarak Uber Tek. Inc’e çıkartılan tebligatın, şirket Amerika’da olduğu ve adresi bilinmediği için geri döndüğünü belirterek, davanın asıl davayla görülmesinin yargılamayı aksatacağı gerekçesiyle bu davalı yönünden ayrılması, farklı bir esasa kaydedilmesi talebinde de bulundu.

“DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLSİN”

Davalı Uber Turkey ve Uber Int. BV avukatı Tolga Uluay, Uber XL’nin taksi taşımacılığı yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediklerini kaydederek, “Yasal düzenlemeler ve resmi kurumlardan celp edilen yazıların bizim dosyamızla ilgisi yok. Yasal düzenlemelerin muhatabı da müvekkil şirket değildir. Dosya yeniden bilirkişiye gönderilsin” dedi.

Beyanı sorulan müdahillik talebinde bulunan davacı yan avukatları, Uber’e erişimin yasaklanmasıyla ilgili tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Davalı Uber yönünden müdahillik talebinde bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği avukatı Gülen Kalyoncu ise, 26 Ekim 2018 tarihli kanun hükmü değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin Danıştay’da iptal davası açıldığına dikkati çekerek, davaya müdahil olarak katılmalarına ve davacı tarafından tedbir konulması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini istedi.

“BİLİRKİŞİLERİN RAPORU YETERSİZ”

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, düzenlenen bilirkişi raporunun mahkeme tarafından istenilen hususlara yanıt vermediği, sadece davacı ve davalı iddialarının özeti niteliğinde olduğunu belirterek, 3 bilirkişiye de ihtarlı davetiye çıkarılarak, aldıkları bilirkişi ücretlerini iade etmelerinin istenmesine karar verdi.

Bu bilirkişilerin taraf özetlerinden oluşan raporlarını yaklaşık 6-7 aylık süre içerisinde ibraz etmediklerine de dikkati çeken heyet, disiplin cezası ve 6 ay süreyle geçici olarak bilirkişi listelerinden çıkartılmaları için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu’na ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı.

Birleşen 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dosyada davalı olan Uber Tec. Inc.’e dava dilekçesinin tebliği edilmediği, asıl dosyada taraf teşkilinin sağlandığı, Uber Tec. Inc. ile asıl dava dosyası davalı tarafının aynı olmadığının anlaşıldığını kaydeden heyet, söz konusu dosyanın yargılamayı olumsuz etkilememesi için ayrı bir dosyaya kaydedilmesini kararlaştırdı.

Taraf avukatlarına, birleşen dosyalar nedeniyle, yazılacak dilekçelere, tebligatın ulaşmasından itibaren 2 haftalık süre içinde cevap verme yönünde süre tanıyan heyet, tedbir talebiyle ilgili daha önce mahkemece karar oluşturulduğunu da belirterek, gelinen noktada birleşen dava dosyası yönünden henüz dilekçe yazma ve cevap verme işlemlerinin tamamlanmaması hususuna göre, savunma hakkının kısıtlanmaması ve adil yargılanma ilkesi göz önüne alınarak bu aşamada yeniden tedbirle ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını da hükme bağladı.

Yeni bilirkişi raporu alınması talebinin de dilekçe teatisinin tamamlanmasının ardından değerlendirileceğini vurgulayan heyet, davalı yanında müdahale talebinde bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği’nin müdahilliğinin kabulüne karar verdi.

Duruşma, 20 Şubat 2019’a ertelendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir